Advokátska kancelária

JUDr. Róbert Šegeda

Krédom advokátskej kancelárie je kvalifikovaným a vysoko profesionálným prístupom nie len pomáhať pri riešení problémov klientov k ich úplnej spokojnosti, ale najmä poskytnutím účinných právnych rád predchádzať vzniku možným problémov.

background

Advokátska kancelária JUDr. Róberta Šegedu so sídlom v Malackách poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky, slovenským aj zahraničným klientom.

Oblasti práva
Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby najmä v týchto oblastiach:
Naše právne služby
Poskytované právne služby vo vyššie uvedených oblastiach:

Komplexné právne poradenstvo s ohľadom na špecifické potreby klienta.

Právne zastupovanie advokátom v súdnych konaniach, v konaniach pred štátnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci, notármi a exekútormi a inými právnickými, alebo fyzickými osobami.

Spracovanie návrhov na začatie konania (žalôb), opravných prostriedkov proti rozhodnutiam (sťažnosti, odvolania, dovolania, mimoriadne dovolania, obnovy konania, ústavné sťažnosti a iné) vypracovanie jednostranných, alebo dvojstranných právnych úkonov (zmlúv) a iné.

Zverte svoje právne veci do rúk profesionálom

Advokátska kancelária JUDr. Róberta Šegedu poskytuje klientom právne poradenstvo, konzultácie a zastupovanie pred súdmi, rozhodcovskými súdmi a inými orgánmi.